Mowa o Słowniku polskiej bajki ludowej

Raz w tygodniu w Bibliotece Uniwersyteckiej odbywa się selekcja nowości wydawniczych – polega ona na tym, że pracownicy oceniają, czy nowo nabyte książki (w ramach egzemplarza obowiązkowego) należy przeznaczyć do czytelni, do pracowni, do magazynu, czy wyłączyć je ze zbiorów, jako niezgodne z profilem księgozbioru. Podczas jednej z ostatnich narad zauważyłam grupę wyraźnie ożywionych bibliotekarzy … Read more