Baza Wiedzy UAM – nauka w jednym miejscu

Maria Kuczkowska, Natalia Figan

Na początku może warto postawić sobie pytanie – w jaki sposób z szumu informacyjnego wydobyć to, co nas interesuje? Co zrobić, by nie błądzić zbyt długo w poszukiwaniu informacji? W sukurs takiemu zapotrzebowaniu przychodzą biblioteki – szukasz książki, skorzystaj z katalogu, szukasz informacji, skorzystaj z bazy danych. Nie potrafisz poruszać się po bazie danych czy katalogu, poproś o pomoc bibliotekarza.

Katalogi, bazy danych, wsparte fachowym bibliotekarskim doradztwem, pomagają dotrzeć do interesujących nas informacji lub źródeł informacji. Co jednak w przypadku, gdy to uczelnia wyższa poszukuje informacji o dorobku publikacyjnym, badaniach i projektach własnych pracowników? Odpowiedź wydaje się być taka sama, jak w przypadku szeroko pojętej informacji – należy skorzystać z bazy danych.

Tu niestety pojawia się pewien problem: z jakiej bazy? O ile biblioteki już od wielu lat dokumentowały dorobek piśmienniczy macierzystych uczelni w bibliograficznych bazach danych, o tyle wszelkie pozostałe informacje dotyczące działalności naukowej uczelni były rozproszone.

W odpowiedzi na tego typu zapotrzebowanie powstały bazy danych typu Current Research Information System (CRIS), służące zarządzaniu informacją o nauce. Zakres informacji w bazach opartych o system CRIS jest o wiele szerszy niż w przypadku baz bibliograficznych, ponieważ gromadzą one informacje nie tylko o publikacjach pracowników naukowych, ale także o prowadzonych na uczelni projektach, wynikach badań, czy o współpracy pomiędzy instytucjami. Ponadto bazy typu CRIS służą przekazywaniu danych o dorobku naukowym uczelni do systemów centralnych, np. ministerialnych, odpowiedzialnych są za finansowanie nauki.

Jaki zatem związek z działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ma baza danych typu CRIS? Jak swego rodzaju mantrę można przywołać nieco zmodyfikowane zdanie z początku niniejszego wpisu: brakuje Ci odpowiedniej bazy danych, poproś o pomoc bibliotekarza.

W 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (BUP) narodził się pomysł wdrożenia systemu typu CRIS, który wspomógłby zarządzanie wiedzą i potencjałem badawczym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W projekt, zarządzany przez kilkoro bibliotekarzy z BUP, zaangażowanych zostało także ponad osiemdziesięciu redaktorów na wydziałach, którzy weryfikują i zatwierdzają rekordy publikacji pracowników UAM.  Obecnie w systemie funkcjonuje ponad 3 tysiące profili naukowców, ponad 3,5 tysiąca profili doktorantów starego i nowego trybu oraz ponad 90 tysięcy rekordów publikacji.

Czy Baza Wiedzy UAM służy tylko pracownikom uczelni? Nie – baza jest otwarta i skorzystać może z niej każdy użytkownik, także spoza uniwersytetu. Znajdzie on tutaj informacje o publikacjach pracowników naukowych (w wielu przypadkach z dostępem do pełnego tekstu), powstałych na uczelni doktoratach, dziełach artystycznych czy prowadzonych badaniach. Warto dodać, iż Baza Wiedzy UAM ciągle się rozwija – w najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie modułu projektów oraz repozytorium danych badawczych.

Zachęcamy do odwiedzania strony Bazy Wiedzy UAM pod adresem researchportal.amu.edu.pl. Warto pamiętać, że Baza Wiedzy UAM to nauka w jednym miejscu!

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu promującego Bazę Wiedzy UAM 😊

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.