Nowości bibliologiczne

Wydawnictwa zwarte

Wojciechowski Jacek ,  Obszary wiedzy o bibliotekarstwie, Warszawa 2017, Wydawnictwo SBP, seria Nauka Dydaktyka Praktyka 178, s.256. Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie, a także jest  próbą przedstawienia przyszłości bibliotek. Poza oczekiwaniami co do przyszłości bibliotek, dominują w książce takie tematy jak komunikacja publiczna, zasoby, mediacje, programy ponad usługowe.  W pracy wykorzystano wiele publikacji polskich i zagranicznych.

Januszko-Szakiel Aneta, Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa 2017, Wydawnictwo SBP, seria Nauka Dydaktyka Praktyka 181, s.240. Lektura nie tylko dla bibliotekarzy i archiwistów, ale wszystkich zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi. Autorka podejmuje problem trwałości zapisu danych  oraz omawia zagrożenia związane z ewentualną utratą zapisów cyfrowych.

Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, Warszawa 2018, Wydawnictwo SBP, seria Nauka Dydaktyka Praktyka 182, s.347.  Autorzy prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania, wdrażania w praktyce usług informacyjnych. Określają ich znaczenie we wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego, przyczyniające się  do budowania społeczeństwa informacyjnego.

Czasopisma

W roku 2017 ukazał się pierwszy tom naukowej publikacji „Rocznik Biblioteki Kraków ” poświęcony został w dużej mierze bibliotekom krakowskim i ich unikatowym zbiorom: Bibliotece Książąt Czartoryskich, kolekcji muzycznej Biblioteki Jagiellońskiej, bibliotece kapitulnej na Wawelu, księgozbiorom o.o. kamedułów na Bielanach  i opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach.

W ponad 400-stronicowej publikacji są również teksty o genezie  powstania czasopisma, a tom otwiera artykuł prof. Bogusława Krasnowolskiego  o zabytkowym budynku przy ul. Krakowskiej – dawnym Zajeździe Kazimierskiem, który w nieodległej przyszłości będzie główną siedzibą Biblioteki Kraków.

Zarządzanie Biblioteką nr I(9)2017. Gdańsk, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP. Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece, s.28-36. Autor podejścia doceniającego David Cooperrider, w myśl którego rozwój organizacji powinien być oparty na mocnych stronach i zasobach firmy. Metodą badawczą jest model 4D, w którym wychodząc od odkrycia atutów firmy, przez wyobrażenie i zaprojektowanie wizji i wdrożenie zmian wspiera i wzmacnia  się rozwój organizacji. W artykule omówiono podejście doceniające  w stosunku do badania jakości usług bibliotecznych oraz do stworzeni profesjonalnej strategii rozwoju nowej placówki biblioteczno-informacyjnej ( z badań wynika, ze pozytywne obrazy/wizje (w oczach użytkownika) wywołują pozytywne działania (ze strony bibliotekarzy)

Krystyna Jazdon

 

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Dodaj komentarz