Internet, genealogia i genetyka

(Radosław Sajna-Kunowsky, Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz, Bydgoszcz; Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2021)

Zainteresowałam się tą książką z powodu zarówno moich własnych mizernych poszukiwań genealogicznych, jak i bibliotekarskiego zainteresowania informacją w Internecie. Wydaje mi się że to pozycja pionierska, gdyż popularne poradniki koncentrują się albo tylko na genealogii tradycyjnej, albo na genealogii genetycznej. Od nich różni się ta książka istotnym szczegółem – jest to projekt IGG (Internet-Genealogia-Genetyka) – interdyscyplinarny projekt badawczy, gdzie autor samego siebie i historię swojej rodziny traktuje jako obiekt badań. Dla zainteresowanych, Autor pisze o tym na swojej stronie internetowej. https://radoslawsajna.website/projekt-igg-project/

Radosław Sajna-Kunowsky jest profesorem UKW w Bydgoszczy, habilitacją jego była praca na temat mediów. Wywodzi się z bardzo starej rodziny wielkopolskiej, z gałęzi od czasów Reformacji protestanckiej, która w 17w wyemigrowała do Prus, a później wróciła na rodzinne ziemie, jej historia była więc urozmaicona podróżami i kontaktami. Do tematyki genealogicznej podszedł na sposób niestereotypowy, traktując swoją pracę jako badanie mediów.  Internet jako medium badany jest już od pewnego czasu – cyfryzacja i udostępnianie źródeł, problem wiarygodności źródeł w sieci, krytyczna analiza źródeł. Nowatorstwo autora polega według mnie na tym, co określił jako „analizę systemową, ukazującą na podstawie dostępnych danych, powiązanie (..) badanych zjawisk i procesów w pewną „całość” czy też szerszy kontekst zjawisk.[1]” 

Nie chcąc popaść w naukową nowomowę, spojrzenie autora bliskie jest mi ze względu na  moje zainteresowanie historią kultury, historią źródeł – i historią Polski oraz emigracji. Autor bardzo dokładnie przeanalizował olbrzymią ilość źródeł, od starych kronik po bazy genealogiczne i DNA w Internecie. Nie pominął chyba niczego, zdarza się, że delikatnie skrytykował jedno lub inne miejsce w Sieci. Wprawdzie pojawiają się w treści tytuły i nazwiska autorów o których wiadomo że są „niepewne” lecz autor doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Praca łącząca historię dawnej Polski, Prus i innych krajów (Kunowscy  herbu Nałęcz jak się okazuje, mają niezwykle interesujące parantele..)[2] byłaby uboższa bez „tła” a nawet bez legend, teorii i hipotez, nie zawsze sprawdzalnych.

Bez rozpisywania się tu na temat genetyki, autor pisze na ten temat wystarczająco wiele, by  uprzystępnić temat dla początkujących. Najważniejsze wydaje się ukazanie jak można łączyć poszukiwania DNA z poszukiwaniami źródłowymi.

Książka godna polecenia osobom nie tylko rozpoczynającym badania genealogiczne lecz może przede wszystkim zaawansowanym poszukiwaczom, zniechęconym ubóstwem treści i sztampowymi uwagami popularnych poradników na ten temat. Może być wprowadzeniem do badań DNA do celów genealogicznych. Może być bardzo ciekawa dla badaczy kultury Internetu…

 

[1] Sajna-Kunowsky R., Internet, genealogia i genetyka.., s. 12.

[2] Grafika herbu Nałęcz: Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6027595

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe