Nie tylko dla bibliotekarzy. O kolekcji bibliologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Na początek trochę historii. Rok 2001 w Bibliotece Uniwersyteckiej przyniósł zmiany związane ze zwiększeniem ilości czytelń i, co za tym idzie, miejsc pracy dla czytelników. Po otwarciu w 1999 roku nowoczesnej wypożyczalni w nowej części gmachu, dawne pomieszczenie wypożyczalni zostało zamienione w kolejną czytelnię, a księgozbiór czytelń rozdzielono według dyscyplin naukowych. Nową czytelnię (obecnie Czytelnia Nauk Społecznych) otwarto z początkiem roku akademickiego 2001/2002. W tym czasie powstała też niewielka czytelnia, w której scalono księgozbiór bibliologiczny (w jego skład wchodził księgozbiór Instytutu Bibliotekoznawstwa, książki pozyskane drogą kupna i z Egzemplarza Obowiązkowego), ze szczególnym naciskiem na najnowszą literaturę przedmiotu. Nowo powstała czytelnia liczyła 8 miejsc, a głównym jej przeznaczeniem było samokształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników BU. Gromadzony księgozbiór fachowy zaspokajał potrzeby studentów Studiów Podyplomowych i bibliotekarzy przygotowujących się do państwowego egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się materiały pokonferencyjne, serie i wydawnictwa SBP oraz czasopisma polskie i zagraniczne, które ukazywały teorię i praktykę naszego zawodu. Przez lata opiekę merytoryczną i techniczną nad księgozbiorem liczącym ok. 4000 woluminów sprawowały mgr Krystyna Jazdon oraz mgr Aleksandra Szulc. 

W 2020 roku księgozbiór bibliologiczny na skutek reorganizacji trafił do Czytelni Nauk Humanistycznych. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby czytelnicze powstał nowy schemat działu stworzony przez mgr Justynę Łopaczyk i lic. Annę Witkowską, wyznaczono też sygnatury lokalne. Dyscyplina Bibliologia i Nauka o Informacji oznaczona literą: B składa się obecnie z czternastu działów. Są to w kolejności:  

B I: Encyklopedie i Słowniki, Informatory

B II: Dzieła Ogólne, Podręczniki

B III: Biografie 

B IV: Prawo autorskie, biblioteczne, wydawnicze. Etyka zawodu 

B V: Zarządzanie i marketing

B VI: Bibliografia

B VII: Historia książki 

B VIII: Edytorstwo 

B IX: Historia bibliotek 

B X: Bibliotekarstwo 

B XI: Działalność bibliotek 

B XII: Edukacja bibliotekarzy 

B XIII: Informacja naukowa

B XIV: Prasoznawstwo

Na czytelników czekają źródła podstawowych informacji, takie jak Encyklopedia Wiedzy o Książce czy Słownik Pracowników Książki Polskiej,  interesujące nie tylko dla bibliotekarzy, pięknie wydane i bogato ilustrowane opracowania, jak Miniature Books czy Treasures of the British Library i wiele innych ciekawych publikacji. Polecamy prawdziwe kompendium wiedzy o naszej bibliotece Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby, działania, ludzie, autorstwa dra hab. Artura Jazdona oraz książkę wydaną w cyklu Zabytki Poznania Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Artura Jazdona i Jakuba Skuteckiego. Biblioteki to nie tylko historia, dostępne są też najnowsze wydawnictwa dotyczące współczesnych technologii informacyjnych, edukacji medialnej i e-learningu. 

W czytelni znajdziemy jedenaście serii wydawniczych, z których najpopularniejszą i najchętniej wykorzystywaną jest seria Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP: Nauka – Dydaktyka – Praktyka, licząca już ponad 200 tomów. W zasobach czytelni znajdują się czasopisma bieżące i retrospektywne, wśród nich chętnie i często czytane tytuły: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny czy Zeszyty Prasoznawcze.      

Kolekcja skierowana jest nie tylko do studentów studiów podyplomowych z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, pracowników bibliotek i różnych instytucji kulturalnych, ale również nauczycieli, studentów, regionalistów,  czy osób zarządzających bibliotekami, dostosowujących je do szybko zmieniających się uwarunkowań technologicznych i społecznych. 

Księgozbiór jest dostępny dla wszystkich czytelników w godzinach pracy Czytelni Nauk Humanistycznych, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00 i w soboty od 10.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy!

Ewa Zys i Joanna Gajowiecka-Misztal 

Fot. JGM

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe