Noc Księgarń 2020

Drodzy Czytelnicy!

Czy wiecie, że Biblioteka Uniwersytecka posiada własną księgarnię od 2008 roku?  Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę – 15 % rabatu na wszystko podczas Nocy Księgarń 2020, 15-17 października!  

Serdecznie zapraszam do składania zamówień w dniach 15-17 października na adres poczty elektronicznej ksiegarnia.bu@amu.edu.pl. Potwierdzimy zamówienie i podamy kwotę z udzielonym rabatem wraz z kosztami przesyłki (wg cennika Poczty Polskiej). Wykaz naszych publikacji z cenami regularnymi znajdziecie na stronie http://lib.amu.edu.pl/e-ksiegarnia/ A oto niektóre z naszych publikacji.

Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Rafał Wójcik (2008, red.) Książka wprowadza czytelnika w różne aspekty kultury pamięci Europy środkowo-wschodniej w wiekach średnich i wczesnonowożytnych. Referaty prezentowane są w ramach grup tematycznych takich jak: sztuka pamięci, pamięć jednostkowa i grupowa, odniesienia do pamięci w sztuce. Pozycja zainteresuje pracowników nauki i studentów i nauczycieli zajmujących się literaturą, historią i sztuką. Książka jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w marcu 2008 roku przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie. Artur Jazdon (2019), to monografia autorstwa wieloletniego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, którą czyta się jak podróż przez historię przez pryzmat jednej z największych bibliotek naukowych Polski. O znaczeniu biblioteki na mapie naukowej i kulturalnej kraju decydowały bogate, zróżnicowane zasoby i działania podejmowane na rzecz ich szerokiego udostępniania, wprowadzania do obiegu nauki światowej, zadania realizowane na rzecz rozwoju nauki i popularyzacji jej wyników, a także na rzecz bibliotek, książek i czytelnictwa. Pamięć biblioteki jest zapisana w ludziach, którzy byli z nią związani przez całe stulecie. Książka ukazała się z okazji obchodów jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, od 1955 roku noszącego nazwę Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Uniwersyteckiej  w Poznaniu. Szerzej o kulisach powstawania publikacji pisze Barbara Kowalewska na łamach internetowej Kultury u podstaw.

Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947. Ryszard Nowicki (2006) Autor książki przedstawia doskonale udokumentowane rozważania na temat zasług Aleksandra Birkenmajera, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych w latach 1945- 1947. Książka zawiera pełną dokumentację działalności Aleksandra Birkenmajera. Jest źródłem wiedzy dla bibliotekarzy, studentów i środowiska naukowego w Polsce. Dr Ryszard Nowicki otrzymał Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2006 w kategorii Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym.

Bibliografia powieści w odcinkach w prasie poznańskiej w latach 1919-1939. Jacek Biesiada (2019) Zapisy bibliograficzne powieści odcinkowych powstały na podstawie kwerendy blisko 160 tytułów czasopism i gazet ukazujących się w Poznaniu w latach 1919-1939. W 29 tytułach prasowych znalazły się 643 publikacje powieści odcinkowych, które autor zebrał i opracował, aby w ten sposób ocalić od całkowitego zapomnienia. Autor publikacji, Jacek Biesiada był związany z Pracownią Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN w Poznaniu; jest specjalistą z zakresu dokumentacji literackiej, badaczem życia literackiego Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym oraz współautorem Polskiej Bibliografii Literackiej i szeregu innych bibliografii.

Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich. Kraków, Florian Ungler, 1534. Posłowie i oprac. Wiesław Wydra (2017). Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany, choć w wielu miejscach uszkodzony, egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933). Wydanie Poznańskich Studiów Polonistycznych i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pod wspólnym tytułem serii Libri Librorum to opracowanie typograficzne, przygotowane do druku w formie reprintów. Seria Biblioteheca paleotyporum in lingua polonica impressorum zawiera edycję wszystkich książek w języku polskim wydrukowanych około 1543r. Wydanie otrzymało finansowanie w latach 2012-2017 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

Antiquitates Minutae to wyjątkowa seria prezentująca najciekawsze obiekty ze zbiorów specjalnych i księgozbioru zabytkowego Biblioteki Uniwersyteckiej. Poszczególne tytuły zawierają reprint całości lub fragmentu dokumentu oraz jego naukowe omówienie.

Rocznik Biblioteka – czasopismo obejmuje problematykę i zagadnienia zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji, prasoznawstwa, jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Zapraszam! Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w naszej księgarni publikacje ciekawe i interesujące…

Joanna Fechner

Wydarzenia II edycji Ogółnopolskiej Nocy Księgarń, 15-17 października 2020.